สักการะ 9 สิ่งมงคล ในงานสมโภช 175 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

January 9, 2012 meesara No comments
พระพุทธชินสีห์ และพระศาสดา พระประธานในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ

       วัดบวรนิเวศวิหารเตรียมจัด “งานสมโภช 175 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร” ชวนประชาชนร่วมสร้างกุศลเสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราชใหม่ 2555 บูชาสักการะพระพุทธรูปสำคัญของชาติ และสิ่งมงคลคู่แผ่นดินภายในวัดบวรนิเวศวิหารทั้ง 9 แห่ง ร่วมพิธีสมโภชพระเกศรัศมีทองคำลงยาราชาวดีพระพุทธชินสีห์ ร่วมเขียนบัตรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงและการแสดงพื้นบ้านต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11-15 ม.ค. นี้
       

       ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า คณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร และคณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานสมโภช 175 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากได้ได้ดำเนินการบูรณะแล้วเสร็จสมบูรณ์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
       
       ในพิธีงานสมโภช 175 ปี วัดบวรนิเวศวิหารนี้ คณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร และคณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารได้ขอพระราชทานทูลเชิญ เสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระรัศมีทองคำลองยาราชาวดีพระ พุทธชินสีห์ และทรงสมโภชพระอาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
       
       ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองรูปแบบการจัดงานสมโภช 175 ปี วัดบวรนิเวศวิหารกล่าวว่า ในงานสมโภชครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญขึ้นภายในและบริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหาร โดยภายในเขตพุทธาวาสนั้น ได้เปิดสถานที่สำคัญให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบูชาพระพุทธรูปสำคัญของชาติ และสิ่งมงคลสักการะ ทั้ง 9 แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2555 ประกอบด้วย 1.ไหว้พระคู่บวร ณ พระอุโบสถ 2.ขอพรพระบรมสารีริกธาตุ บูชาพระไพรีพินาศ ณ พระเจดีย์ 3.อภิวาทพระศรีศาสดา ณ พระวิหารพระศาสดา 4.วันทาพระพุทธรูปคู่พระบารมีฯ ณ พระวิหารเก๋ง 5.บูชาพระพุทธรูปศิลา ณ โพธิฆระ 6.ไหว้พระพุทธรูปปางลีลา ณ ศาลาการเปรียญ 7.สักการะรอยพระพุทธบาทโบราณ ณ ศาลาพระพุทธบาท 8.ไหว้พระพุทธรูปโบราณที่ซุ้มปรางค์ (ด้านซ้าย) ข้างพระอุโบสถ 9.ไหว้พระพุทธรูปโบราณที่ซุ้มปรางค์ (ด้านขวา) ข้างพระอุโบสถ
       
       งานสมโภช 175 ปี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น. – 21.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากนี้ท่านผู้มีจิตศรัทธาบูชาพระพุทธรูปสำคัญของชาติ และสิ่งมงคลครบทั้ง 9 แห่งจะได้รับสิ่งมงคลสักการะที่ระลึก คือ พระพุทธชินสีห์ เนื้อผง ด้านหลังประดิษฐานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2281-5052

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stat

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image